pretraživanje

Informacije o kompaniji

ORGANIKA BH, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Višnjik 34c

Pdv broj: 200888420006, Poreski broj.01077816, br. Sudskog riješenja UF/I-2424/03