OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv društva:

Adresa:

Telefon/faks:

Adresa e-pošte:

Predmet poslovanja:

Temeljni kapital:

Broj KRS-a (Nacionalni sudski registar):

Porezni identifikacijski broj (NIP):

Broj registra gospodarskih subjekata (REGON): 

Registarski broj:

Registarski sud:

Upravni odbor:

Revizor:

Članovi Nadzornog odbora:

Organika BH D.O.O.

Visnjik 34 C.
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kontakt

tel.: +387 33 223 773 ; 552 195